Over Mij

dorinezwartwitTitels
Drs. / Psycholoog
Gezondheidszorgpsycholoog  (GZ psycholoog) / (postdoctorale opleiding)
Registerpsycholoog NIP

Registraties
BIG registratie nr. 29062209125 / Registerpsycholoog NIP /  Kamer van Koophandel 34310993

Opleiding
1983
Eindexamen Lycee Internationale de Saint-Germain-en-Laye, Frankrijk
1989 Doctoraalexamen Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam
2004 Titel Gezondheidszorgpsycholoog (postdoctorale opleiding)

Relevante postdoctorale cursussen
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) / Oplossingsgericht psychotherapie / EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)

Werkervaring

1989-1991
Werkzaam als psycholoog in een weeshuis in jungle in Guatemala :Onderzoek naar opvoedingsstijlen ouder/kind interactie bij Maya’s
1992-1993
Werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Onder supervisie van dr. Professor A. Lange. Bekend psychotherapeut en hoogleraar   Geven van therapie onder zijn supervisie en volgde veel van zijn behandelingen/Docent cursussen Directieve Therapie aan studenten aan de Universiteit en aan de RINO (postdoctorale  opleidingen)
1993-2004
Staf, Supervisor, Interne opleider van afdeling gezinsbegeleiding bij een  jeugdhulpverleningsinstelling (CARDEA) in Leiden. Hier was ik o.a. eindverantwoordelijk voor de behandeling van gezinnen en jongeren door maatschappelijk werk en groepswerk. Ik leidde maatschappelijk werkers op tot gezinsbegeleiders, gaf hen supervisie en gaf leiding aan de behandelbesprekingen.
2004-2008
Zelfstandige psychologenpraktijk in Spanje, voor Spanjaarden en Expats
2008-2010
Supervisor van psychologen bij Interapy, een bedrijf in Amsterdam dat online tweedelijnsbehandelingen verzorgt
2008-2013
Zelfstandige praktijk voor psychotherapie en coaching in Amsterdam

2014-2016: eigen praktijk: Coachopleidingen: Coach Intensive Coach expert bij coach 020. Ontwikkeling en geven cursus ‘het your act together’

Internationaal
Doordat ik een groot deel van mijn leven in het buitenland heb gewoond, (België, Frankrijk, Centraal Amerika, Spanje) heb ik verschillende uiteenlopende culturen en sociale achtergronden van dichtbij mee mogen maken. (bijv: Frans snobisme, Catalaanse boeren, Mexicaanse straatkinderen, Amsterdamse intellectuelen…)

Door me hier steeds weer in te passen heb ik een flexibele en open levenshouding ontwikkeld. Hierdoor kan ik me in iedereen inleven, onafhankelijk van afkomst of sociale klasse.